Kinder- en Jeugdpsycholoog Van Gils

Judith van Gils

Kinderen (vanaf de basisschoolleeftijd), jongeren en jongvolwassenen kunnen met een verwijzing van de huisarts bij mij terecht voor verschillende psychische klachten, problemen en stoornissen: zoals onder andere angstklachten (faalangst, sociale angst, angst voor dieren, fobieën e.d.), depressieve -en somberheidsklachten, spannings-, stressgerelateerde en paniekklachten, obsessieve en dwangklachten, traumagerelateerde en PTSS-klachten, problemen binnen de sociale contactname en omgang met anderen (PDD-NOS, Autisme), slaap- en eetproblemen, werkgerelateerde problemen (overbelasting, overspannenheid, Burn Out), aandacht-, concentratie- en planningsproblemen (ADHD), problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling (onzekerheid, zelfbeeld, identiteit). Na één of twee intakegesprekken besluiten we in overleg met elkaar of je/jullie op de juiste plek zijn of dat een doorverwijzing nodig is. Op basis van de diagnose en de ernst en complexiteit van de klachten maken we een inschatting van de behandelduur en het benodigde aantal gesprekken (kort 3-5 gesprekken, middel 6-8 gesprekken, intensief 9-11 gesprekken). In de behandeling werk ik vanuit wat aansluit bij de problematiek en de persoonlijkheid van de cliënt. Doorgaans werk ik inzichtgevend, cognitief- en gedragstherapeutisch (CGT), steunend en structurerend, dialectisch (DGT), mentaliseren bevorderend (MBT), oplossingsgericht en met name een combinatie van voorgaande. Daarnaast pas ik EMDR toe bij PTSS- of traumaklachten. Een behandelcontact duurt doorgaans 45 minuten. Telefonisch- of emailcontact is ook mogelijk. Na afronding of beëindiging van de behandeling vindt een afsluitend evaluatief gesprek plaats waarin we de behandeling evalueren en vooruit kijken naar wat eventueel (nog) nodig is. Ik koppel het verloop van de behandeling terug aan de verwijzer en maak een eventuele door- of terugverwijzing.

Oosterkerkstraat 1 2312SN Leiden

06-18807145

judith@praktijkkern.nl

www.praktijkkern.nl

Ma Di Wo Do Vr Za
Leeftijd van uw kind, jaar oud

6-18+ jaar oud

Wachttijd tot intakegesprek

13-12+ weken

Wachttijd tussen intakegesprek en start behandeling

0-2 weken

Discipline
 • GZ Psycholoog
Type praktijk
 • Generalistische BasisGGZ
Expertise
 • Diagnostiek
 • Behandeling
Behandelvorm / methodiek
 • Inzichtgevende therapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR
 • Ouderbegeleiding
 • e-Health
Problematiek
 • ADHD
 • Angst en dwang
 • Stemmingsklachten
 • Eetstoornis of eetprobleem
 • Trauma
 • Regulatieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Psychosomatische klachten
 • Identiteitsproblemen
 • Leerproblemen