Kwaliteit

Alle aangesloten behandelaren zijn BIG geregistreerd (GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater) of hebben een registratie als Orthopedagoog-generalist NVO of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Daarmee is gewaarborgd dat onze leden over een voldoende opleidingsniveau beschikken en gehouden zijn aan kwaliteitscriteria en beroepsethiek. Onder kwaliteit valt tevens de reguliere verplichting tot herregistratie met de daar aan gekoppelde eisen van  na- en bijscholing, intervisie en het verplicht aangesloten zijn bij een klachtenregeling. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende kwalificaties van de hulpverleners binnen het Netwerk Zelfstandige Praktijken Jeugd. 

Generalistische BasisGGZ

Gezondheidszorg Psycholoog

Een Gezondheidszorgpsycholoog, (GZ-psycholoog) is een postuniversitair opgeleide professional die zich heeft bekwaamd in het diagnosticeren en behandelen van psychische klachten bij zowel kinderen als volwassenen. Een GZ-psycholoog richt zich veelal op kortdurende hulpverlening, voor lichte tot matig complexe psychische problemen. GZ-psychologen zijn generalistisch opgeleid en hebben kennis van een breed scala aan psychische problemen, zoals angst, depressie, autisme of gedragsproblemen. Elke GZ-psycholoog zal, afhankelijk van ervaring, beschikken over specifieke expertise ten aanzien van problematieken of behandelingen. Een GZ-psycholoog is een beschermde titel en GZ-psychologen vallen onder de wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg). Dit betekent onder andere dat GZ-psychologen zich dienen te houden aan de regels en afspraken vanuit deze wet.

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is een postuniversitair opgeleide professional die zich heeft bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren en het ‘systeem’ om het kind/jongere heen. Een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP richt zich veelal op kortdurende hulpverlening en is deskundig op het gebied van diagnostiek, behandeling en advisering . Zij werken zowel met kinderen, jongeren, hun ouders en scholen. Kinder- en Jeugd Psychologen NIP zijn breed opgeleid en hebben kennis van zowel leerproblemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen en psychische stoornissen. Elke Kinder- en Jeugd Psycholoog NIP zal, afhankelijk van ervaring, beschikken over specifieke expertise ten aanzien van problematieken of behandelingen. Een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is een beschermde titel. Een Kinder- en Jeugd Psycholoog NIP dient zich te houden aan de regels en afspraken vanuit de beroepscode van het NIP (Nederlandse Instituut Psychologen).

Orthopedagoog-Generalist NVO

De Orthopedagoog-Generalist is een postuniversitair opgeleide professional die zich heeft bekwaamd op het gebied van opvoedings-, leer- en ontwikkelingsprocessen. Een Orthopedagoog-Generalist richt zich veelal op kortdurende hulpverlening en is deskundig op het gebied van diagnostiek, behandeling en advisering. Zij werken zowel met kinderen als jongeren als ouders en zijn gericht op de opvoedingssituatie en de schoolsituatie. Orthopedagoog-Generalisten NVO zijn breed opgeleid en hebben kennis van zowel leerproblemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen en psychische stoornissen. Elke Orthopedagoog-Generalist NVO zal, afhankelijk van ervaring, beschikken over specifieke expertise ten aanzien van problematieken of behandelingen. Een Orthopedagoog-Generalist NVO is een beschermde titel. Een Orthopedagoog-Generalist NVO dient zich te houden aan de regels en afspraken vanuit de beroepscode van het NVO (Nederlandse Vereniging voor orthopedagogen).

Gespecialiseerde GGZ

Psychotherapeut

Een psychotherapeut is een postuniversitair opgeleide professional die zich richt op de behandeling van complexe problematiek en/of ernstige psychische klachten of stoornissen. Vaak gaat het om terugkerende klachten of meervoudige problematiek, klachten die samenhangen met persoonlijkheidsproblemen of problemen die verweven zijn met complexe gezinsproblematiek. Bijna altijd is er eerder al een behandeling geweest in de basis-generalistische GGZ. Behandelingen kunnen kortdurend of langerdurend zijn. Een kinder- en jeugdpsychotherapeut is speciaal opgeleid in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.

Een psychotherapeut is een beschermde titel en psychotherapeuten vallen onder de wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg). Dit betekent onder andere dat psychotherapeuten zich dienen te houden aan de regels en afspraken vanuit deze wet.

Klinisch (neuro)psycholoog

Een klinisch psycholoog is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en behandeling bij ernstige en complexe problematiek en/of ernstige psychische klachten of stoornissen. Net als bij de psychotherapeut gaat het vaak om terugkerende klachten of meervoudige problematiek, klachten die samenhangen met persoonlijkheidsproblemen of problemen die verweven zijn met complexe gezinsproblematiek. De klinisch psycholoog kan naast behandeling ook gespecialiseerde diagnostiek doen. Vaak zijn deze kinderen en jongeren al eerder onderzocht of in therapie geweest of hebben hun ouders begeleiding ontvangen, maar heeft dit niet in voldoende mate geleid tot verbetering van het functioneren van het kind of de jongere.

De klinisch neuropsycholoog is gespecialiseerd in de relatie tussen hersenen en gedrag. Hij of zij onderzoekt en behandelt problemen in cognitieve functies, ontwikkelingsstoornissen en/of ernstige leerproblemen.

Een Klinisch (neuro)psycholoog is een beschermde titel en Klinisch (neuro)psychologen vallen onder de wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg). Dit betekent onder andere dat Klinisch (neuro)psychologen zich dienen te houden aan de regels en afspraken vanuit deze wet.

Kinder-en jeugdpsychiater

Een kinder- en jeugdpsychiater is een post-universitair opgeleide professional. Als arts en medisch specialist heeft hij of zij kennis van en ervaring in de lichamelijke, cognitieve, psychologische en sociale ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Een psychiater heeft een medisch-biologische achtergrond. Hij/zij is gespecialiseerd in complexe diagnostiek en behandeling bij psychiatrische problematiek. Een psychiater biedt gesprekstherapie maar kan ook medicijnen voorschrijven. Ook kan een psychiater eenmalig voor advies en consultatie worden gevraagd.

Een Kinder-en jeugdpsychiater is een beschermde titel en Kinder-en jeugdpsychiaters vallen onder de wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg). Dit betekent onder andere dat Kinder-en jeugdpsychiaters zich dienen te houden aan de regels en afspraken uit deze wet.