Home

Welkom op de website van Zelfstandige Praktijken JeugdGGZ!

U bent waarschijnlijk op zoek naar hulp voor een kind. Met deze website willen wij ouders en hulpverleners die hulp zoeken snel een overzicht geven van de gekwalificeerde vrijgevestigde hulpverleners in hun regio. U kunt vervolgens de hulpverlener kiezen die het beste bij het probleem en de leeftijd van het kind past.  De hulpverleners die verbonden zijn aan dit netwerk hebben allemaal jarenlange ervaring in de zorg. Zij bieden een persoonlijke benadering binnen een kleinschalige praktijk, dicht bij huis.

De hulpverleners zijn allen door de minister aangewezen om hoofdbehandelaar te mogen zijn in de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Zij zijn gebonden aan hun beroepscode en het tuchtrecht.

Vind een behandelaar

Naam

Locatie

Generalistische BasisGGZ
De behandeling van lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen vindt plaats in de generalistische Basis GGZ. Er is dan sprake van vier mogelijke trajecten, kort, middel, intensief of chronisch. Deze zorg wordt meestal geleverd door GZ-Psychologen, Orthopedagoog-Generalisten en Kinder- en Jeugd Psychologen NIP.
Specialistische GGZ
De behandeling van complexe en/of risicovolle psychische stoornissen (zoals die zijn beschreven in de DSM 5) vallen vanaf 2014 onder de Gespecialiseerde GGZ. Het betreft complexe zorg die niet binnen de kortdurende producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven. Deze zorg wordt geleverd door gespecialiseerde professionals zoals psychotherapeuten of klinisch (neuro)psychologen.
Medisch Specialisten
Binnen de gespecialiseerde GGZ werken ook medisch specialisten, zoals de kinder- en jeugdpsychiater. Dit is een arts die zich in kinderpsychiatrische stoornissen heeft gespecialiseerd. Een medisch specialist mag tevens medicijnen voorschrijven.