Home

Welkom op de website van Zelfstandige Praktijken JeugdGGZ!

Deze website is tot stand gekomen met het doel een overzicht te geven van jeugdhulpverleners in regio Leiden. Met deze website willen wij ouders en hulpverleners die hulp zoeken in Leiden en omstreken snel een overzicht geven van de gekwalificeerde vrijgevestigde hulpverleners in de regio. U kunt vervolgens de hulpverlener kiezen die het beste bij de hulpvraag en de leeftijd van uw kind past.  

De hulpverleners die verbonden zijn aan dit netwerk hebben allemaal jarenlange ervaring in de zorg. Zij bieden een persoonlijke benadering binnen een kleinschalige praktijk, dicht bij huis.

De hulpverleners zijn allen door de minister aangewezen om regiebehandelaar te mogen zijn in de Generalistische Basis-GGZ en de Specialistische GGZ. Zij zijn gebonden aan hun beroepscode (psychologen en psychotherapeuten) en het tuchtrecht.

 

 

Vind een behandelaar

Naam

Locatie

Generalistische BasisGGZ
De behandeling van lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen vindt plaats in de generalistische Basis GGZ. Er is dan sprake van een relatief kortdurend traject gericht op een duidelijke klacht of probleem. De behandeling heeft een meer doelgericht en oplossingsgericht karakter en er wordt gericht hulp ingezet op doorgaans een enkelvoudige klacht of probleem. Deze zorg wordt meestal geleverd door GZ-Psychologen, Orthopedagoog-Generalisten en Kinder- en Jeugd Psychologen NIP.
Specialistische GGZ
De behandeling van complexe, meervoudige en/of risicovolle klachten en stoornissen (zoals die zijn beschreven in de DSM 5) vallen sinds 2014 onder de Specialistische GGZ. Het betreft meer complexe zorg die niet binnen de kortdurende producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven. Het kan dan ook gaan om combinatiebehandelingen of behandeling vanuit een multidisciplinair team (bijv. individuele therapeut, gezinstherapeut, psychiater) Deze zorg wordt geleverd door gespecialiseerde professionals zoals psychotherapeuten of klinisch (neuro)psychologen.
Medisch Specialisten
Binnen de gespecialiseerde GGZ werken ook medisch specialisten, zoals de kinder- en jeugdpsychiater. Dit is een arts die zich in kinderpsychiatrische stoornissen heeft gespecialiseerd. Een medisch specialist mag tevens medicijnen voorschrijven.