Achtergrondinformatie

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar georganiseerd en gefinancierd door de gemeentes. De vrijgevestigde praktijken in de regio Holland Rijnland hebben zich verenigd teneinde beter te kunnen inspelen op deze verandering. ZP Jeugd beoogt de praktijken individueel en samen sterker te maken en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg. De aangesloten praktijken zijn kleinschalig, persoonlijk, hebben nauwelijks wachtlijsten en hebben korte lijntjes met samenwerkende partners zoals jeugd- en gezinsteams, huisartsen, scholen of andere vrijgevestigde collega’s.

‘ZP Jeugd’ staat voor ‘Zelfstandige Praktijkhouders JeugdGGZ’ en bestaat uit ruim 50 vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters. Zij zijn allen werkzaam in solo-praktijken en/of een enkele kleinschalige groepspraktijk in de regio Holland Rijnland. Jaarlijks wordt door onze leden psychologische en pedagogische zorg geboden aan meer dan 2000 kinderen en jongeren die op de een of ander manier vast (dreigen te) lopen in hun ontwikkeling. Die zorg kan in de generalistische basis GGZ (GBGGZ; voorheen eerstelijns) of in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ; voorheen tweedelijns) plaatsvinden.

Samenwerking

De vrijgevestigde praktijken zijn bij huisartsen en scholen goed bekend en werken indien nodig met hen samen. Ook wordt er samengewerkt met andere kinder- en jeugdhulpverleners, zoals kinderpsychiaters, fysiotherapeuten, logopedisten, kinder- en jeugdartsen, diëtisten, Centra voor Jeugd en Gezin, waaronder de Jeugd en Gezinsteams (JGTs), met grotere instellingen in de jeugd GGZ en met de volwassen GGZ.