Privacy Protocol

Privacyprotocol ZP Jeugd

Vastgesteld ledenvergadering 2021


 

De vereniging ZP Jeugd Holland Rijnland, hierna te noemen ZP Jeugd, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Tijdens uw bezoek aan onze website, verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacyprotocol leggen we uit welke gegevens we verzamelen, met welk doel en hoe wij omgaan met deze informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit privacyprotocol is van toepassing op de volgende categorieën van natuurlijke personen:

 1. (potentiële) leden;
 2. bezoekers van de website;
 3. alle overige personen die met ZP Jeugd contact opnemen.

 

ZP Jeugd verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (via e-mail) heeft verstrekt zoals contactgegevens;
 2. tijdens een bezoek van betrokkene aan de website van ZP Jeugd zijn gegenereerd zoals lokatiegegevens (ten behoeve van het gebruik van de zoekfunctionaliteit ‘vind een behandelaar’ en het bepalen van afstanden tot een praktijk). Uw IP-adres wordt bij het bezoeken van de website wel gebruikt maar niet opgeslagen.

 

ZP Jeugd verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 1. het verstrekken van informatie aan (potentiële) leden en overige personen waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 2. het uitvoeren van een lidmaatschapsovereenkomst;
 3. het onderhouden van contact met leden;
 4. het verbeteren van de website van ZP Jeugd zpjeugd.nl met behulp van functionele en technische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. ZP Jeugd maakt geen gebruik van analytische en/of marketing cookies waarvoor toestemming van de websitebezoeker noodzakelijk is. ZP Jeugd houdt geen gebruikersstatistieken bij.

 

ZP Jeugd verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of als dit in het kader van de lidmaatschapsovereenkomst is aangewezen. ZP Jeugd deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

ZP Jeugd bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens tot 7 jaar na vastlegging van die gegevens;
 2. gegevens van leden tot 2 jaar na opzegging (ivm mogelijke heraanmelding), met uitzondering van gegevens over een eventueel royement wat aanleiding kan zijn om geen nieuwe lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan;
 3. gegevens van bezoekers van de website worden direct verwijderd of uiterlijk een maand na het laatste bezoek aan de website. De gegevens van websitebezoekers worden anoniem verwerkt.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kunt u contact opnemen met ZP Jeugd door een e-mailbericht te sturen naar secretariaat@zpjeugd.nl.

 

ZP Jeugd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem ook dan contact op via secretariaat@zpjeugd.nl.

 

ZP Jeugd heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.