Verwijzing en vergoeding

Als u of uw kind psychologische zorg nodig heeft gaat u ofwel naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar u in contact komt met een Jeugd en Gezinsteam (JGT), lokaal bij u in de wijk. Deze teams bieden laagdrempelige hulp en zorg bij opvoedingsvragen en psychische klachten. Ofwel gaat u naar uw huisarts. Vervolgens wordt aldaar beoordeeld waar u en uw kind het beste kunnen worden geholpen.

JGT of huisarts / POH-GGZ 

Kinderen met eenvoudige problematiek waarbij geen (vermoeden van een) DSM-5 stoornis* is, worden ofwel binnen het JGT zelf ofwel binnen de huisartsenpraktijk behandeld door de huisarts en/of de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsenzorg-GGZ). Wanneer uw problemen niet samen met de jeugd- en gezinsteammedewerker of binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden opgelost, kunnen zij u verwijzen naar de generalistische basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ.

*De DSM-5 is een handboek voor de classificatie van psychiatrische aandoeningen.

Generalistische Basis GGZ (voorheen 1e lijns psychologische zorg)

In de generalistische basis GGZ worden kinderen behandeld met lichte tot matige, niet-complexe ggz-problematiek of kinderen met chronische problematiek (zoals bv. ADHD of autisme) die stabiel is. Er moet een (vermoeden van een) DSM-5 stoornis zijn vastgesteld. Het contact tussen cliënt en behandelaar duurt in de generalistische basis GGZ gemiddeld tussen de vijf en de twaalf consulten.

Gespecialiseerde GGZ (voorheen 2e lijns psychologische zorg)

De gespecialiseerde GGZ betreft zorg voor kinderen met ernstige en complexe psychische problemen waarbij ook een (vermoeden van een) DSM-5 stoornis is vastgesteld. In de gespecialiseerde GGZ wordt zowel kortdurend als langer durend gewerkt.

Vergoeding

Vanaf 2015 valt de behandeling van psychische klachten bij kinderen niet langer onder de zorgverzekeringswet, maar onder de gemeentes. Binnen Holland Rijnland hebben 12 gemeentes (Teylingen -Sassenheim, Voorhout en Warmond-, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijnsburg, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Zoeterwoude) zich verenigd om gezamenlijk de inkoop voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren te organiseren. Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn hebben dit apart georganiseerd. De jeugdhulpbehandelaren op deze website hebben allen een contract afgesloten met Holland Rijnland en / of met Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. Dit betekent dat de zorg vergoed wordt wanneer sprake is van een DSM 5 stoornis. Een aantal problemen wordt niet vergoed. Uw behandelaar kan u hier alles over vertellen. U dient bij uw zorgverlener na te vragen of deze een contract heeft met de gemeente waar u woont. Er is altijd een verwijsbrief nodig van een JGT, de huisarts of een medisch specialist. U mag zelf kiezen naar welke hulpverlener u gaat.