Lidmaatschap

ZP Jeugd is een vereniging voor vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders in de regio Holland Rijnland. Zij is ontstaan in 2012 met het oog op de Transitie Jeugdzorg en eind 2014 officieel opgericht. Het belangrijkste doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden. Dit doet zij primair door op te treden als gesprekspartner op beleidsniveau met verschillende ketenpartners in de regio waaronder de gemeenten, TWO Holland Rijnland, jeugd- en gezinsteams, huisartsen en andere organisaties voor jeugdhulp waaronder ook de grote GGZ-instellingen. Daarnaast werkt zij aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van gekwalificeerde vrijgevestigde praktijken binnen de jeugdGGZ én zet zij in op een sterk samenwerkingsnetwerk tussen de verschillende praktijken. We voorzien elkaar van relevante informatie, werken samen in gezinnen en verwijzen daar waar nodig en mogelijk naar elkaar door. In relatief korte tijd heeft ZP Jeugd een stevige positie verworven en zijn zowel binnen de vereniging als naar buiten toe de lijnen kort en weten we elkaar en anderen ons steeds beter te vinden.

De vereniging staat open voor alle praktijkhouders die als ‘regiebehandelaar’ binnen de GGZ worden erkend en die een kleinschalige praktijk voeren in de regio Holland Rijnland. Wij staan voor praktijken waarin alle medewerkers beschikken over de juiste registraties of daarvoor in opleiding zijn wat betekent dat ieder zelfstandig de behandelingen kan uitvoeren. De medewerkers hebben derhalve allen één van de volgende registraties of zijn in opleiding daartoe: kinder en jeugdpsychiater BIG, psychotherapeut BIG, GZ-psycholoog BIG, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en/of orthopedagoog-generalist NVO. Groepspraktijken bestaan uit niet meer dan 5 samenwerkende regiebehandelaren zodat korte lijnen kunnen worden gegarandeerd. Ieder die geïnteresseerd is in het lidmaatschap kan contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@zpjeugd.nl . Wij sturen dan een aanmeldingsformulier toe, inclusief informatie over de kosten van het lidmaatschap. 

 

Voordelen van het lidmaatschap

  • Vermelding op de website
  • Herkenbaarheid en vindbaarheid voor cliënten en verwijzers
  • Inbedding in een groot regionaal netwerk, inclusief samenwerkingsafspraken met ketenpartners
  • Hiermee voldoen aan een belangrijke eis van het landelijk geldende kwaliteitstatuut (verplicht binnen de volwassen GGZ)
  • Ruimte voor samenwerking en uitwisseling met andere vrijgevestigde praktijken
  • O.a. middels een efficiente mailgroep
  • Vertegenwoordiging bij de gemeenten en directe betrokkenheid bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale beleid
  • Informatievoorziening over de regionale ontwikkelingen
  • Toegang tot de beveiligde omgeving van ZP Jeugd met daarin relevante documentatie
  • Mogelijkheid om lid te worden van de ZP Jeugd linkedIn groep